Tuğla İle Duvar Örülmesi

Tuğla İle Duvar Örülmesi

Düz duvarlar örülürken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Duvarda kullanılacak tuğlalar düzgün, tozdan ve topraktan temizlenmiş olmalıdır.
Gerekli araç ve gereçleri uygulama yerine getiriniz.
Duvar uygulanacağı zemini fırça ile temizleyiniz.
Duvarın uygulanacağı zemini yıkayınız ve tuğlaları ıslatınız.
Hazırladığınız harcı tekneye alarak iyice alıştırınız.
Duvarlar örülürken, takviyeli harçla veya melez harçla örülmeli; soğuk iklimlerde dona maruz yerlerde, çimento harcı kullanılmalıdır, ( Harç çeşitleri için “Genel Duvar Modülü”ne bakınız.).
Duvarın her iki köşesine birer adet mastarlık tuğlayı harç ile terazisinde yerleştiriniz.
Mastarlık tuğlaların ön yüzüne ip geriniz.
Mastarlık tuğla aralarını ipe uyarak, örgü kurallarına ve derz aralıklarına dikkat ederek yerleştiriniz. İlk sırayı tamamlayınız.
Uygulanan duvarın kalınlığında, tavandan veya kirişten aşağıdaki köşe tuğlalarına şakülünde ip çekilmelidir. Bu işlem daha sonra örülecek sıralarda hızlı ve seri üretimi sağlar.
Düşey derzler, duvarın hiçbir yerinde üst üste gelmeyecek şekilde ve doğrultuda örülmelidir.
İkinci sıranın mastarlık olarak seçilen ½, ¾ veya tam tuğlasını harç ile terazisinde ve düşey ipe uyarak yerleştiriniz.
Kalan işlemleri ilk sıradaki işlem basamaklarına uyarak devam ettiriniz.
Duvarın doğruluğunu şakül ile kontrol ediniz.
Tuğlaların yerleşimi sırasında taşan harçları mala ile sıyırarak alınız.
Derz kalınlıklarının artması duvarın basınç dayanımını azalttığından, mümkün olduğunca yatay ve düşey derzler 1cm, bırakınız.
Duvar sonradan sıvanacak ise, sıvanın daha iyi yapışabilmesi için derz aralıklarını doldurmayınız ve sıvamayınız.